• ikon
  Tina Dalsgaard den 07-11-2014
  KMD Mit Barns Fravær
  Vejledning til forældre
  KMD Mit Barns Fravær er modulet, hvor forældre via ForældreIntra hele tiden kan følge sit barns fravær på skolen.
  På siden KMD Mit Barns Fravær vil barnets fravær hele tiden være opdateret med det fravær skolen har oprettet på barnet i deres administrative system, KMD Elev.
  Du kan som forælder følge dit barns daglige fravær og se indberettede bemærkninger til fraværet. Der vil være en sammentælling af fraværet på sidste skærmbillede.
  Vejledning ligger som vedhæftet fil.
Ingen aktuelle dokumenter